Lidköpings Folkets Hus

Åldersgränser

Statens medieråds beslut om en films åldersgräns är en bedömning av i vilken ålder barn inte tar skada av filmen i fråga. Motiveringen till respektive films åldersgräns finns att läsa i Statens medieråds filmregister.

Det är svårt att avgöra ett barns ålder. Legitimation = slutdiskuterat!

Vi ber er att respektera vår personals svåra beslut att neka någon tillträde till en film.

Från 0 år

Filmen är barntillåten och får ses av alla åldersgrupper, med eller utan målsman.

Från 7 år

Man måste ha fyllt 7 år för att få se filmen själv. I målsmans sällskap får alla åldersgrupper se filmen.

Från 11 år

Man måste ha fyllt 11 år för att få se filmen själv. I målsmans sällskap måste man ha fyllt 7 år för att få se filmen.

Från 15 år

Man måste ha fyllt 15 år för att få se filmen själv. I målsmans sällskap måste man ha fyllt 11 år för att få se filmen.