Lidköpings Folkets Hus

Bli andelsägare

Du kan stödja och hjälpa till att utveckla Lidköpings Folkets Hus genom att bli andelsägare. En andel kostar 100 kronor.

Som enskild person får du en röst på föreningens årsstämma (om du vill kan du köpa fler andelar som stöd till verksamheten). Som juridisk person tecknar du minst tio andelar för en röst och kan med 80 andelar få tre röster/ombud till årsstämman.

Ansökningsblankett för andelsteckning får du av personalen. Välkommen som andelsägare i Lidköpings Folkets Hus!