Lidköpings Folkets Hus

Historik

Beslutet att bilda en Folkets Hus-förening i Lidköping fattades vid ett möte med Lidköpings Arbetarekommun den 2 oktober 1906, efter att frågan hade varit uppe till diskussion men bordlagts. En kommitté bildades och diskussioner gällande hur föreningens stadgar skulle utformas hölls vid flera Arbetarekommun-möten.

Frågan om ett tomtköp väcktes för första gången den 26 juli 1910, men den bordlades och var sedan uppe till behandling ytterligare ett antal gånger. Den 11 augusti 1931 beslutade man att av Lidköpings Hantverksförening köpa ”Texastomten” i kvarteret Neptunus vid Grevhusgatan. Föreningen fick därefter veta att de kunde få förvärva en tomt på Stenportsgatan, där Lidköpings Folkets Hus nu ligger. Det beslutades då att ”Texastomten” skulle säljas. Tomten vid Stenportsgatan skänktes sedan till Folkets Hus-föreningen av Lidköpings stadsfullmäktige med kravet att huset skulle innehålla en teaterlokal.

En byggkommitté tillsattes 1934 för att planera byggandet av Lidköpings Folkets Hus. Tre arkitekter ombads lämna förslag. Villkor var att huset skulle innehålla en A-sal med 600 sittplatser och en teaterscen, en B-sal med 190 platser, en C-sal med 85 platser, fem klubbrum, en lokal för ABF:s verksamhet, en tjänstebostad för föreståndaren, en källarvåning samt ett kafé. Den lokale arkitekten Karl Perssons förslag ansågs vara det bästa och bygget påbörjades.

Lidköpings Folkets Hus invigdes den 14 december 1935. Bygget hade kostat 262 000 kronor inklusive inventarier för 17 000 kronor.

Året efter byggdes i källaren en bowlinghall med två banor som hyrdes ut till Lidköpings bowlingklubbar. Dessutom hyrde boxningsklubben KK-Allround en källarlokal.

År 1952 beslutades det att A-salen skulle byggas om för att få ett sluttande golv samt att nya stoppade fåtöljer skulle köpas in. Denna lokal skulle sedan enbart användas till biograf- och teaterverksamhet. Den nya biografen invigdes den 19 november samma år.

Under 1954 förbättrades biografen ytterligare, denna gång med en ny scenöppning, en ny filmduk samt utrustning för att kunna köra film i formaten vidfilm och cinemascope. Den 29 oktober var det premiär för Lidköpings första cinemascopefilm; ”Den purpurröda manteln”.

Många diskussioner hade förts om vad man skulle göra med bowlinghallen efter det att bowlingklubbarna hade flyttat sin verksamhet till det nybyggda Idrottens Hus, vilket skedde 1960. Man beslutade så småningom att bygga en gillestuga för sammankomster och uthyrning. Gillestugan invigdes den 3 mars 1963 och hade då kostat 56 000 kronor att iordningställa.

1964 var ett viktigt år för Folkets Hus-föreningen. Då påbörjades byggandet av annexet som skulle innehålla ABF:s nya studiehem, två samlingslokaler, ett konferensrum, två affärslokaler samt tolv bostadslägenheter. En stor fördel med bygget var att det blev ett tillskott till den allmänna samlingslokaldelen och då främst till studiehemmet som fick tidsenliga studielokaler. Föreningen fick då även möjligheten att hyra ut tre mindre lokaler till bland annat styrelsesammanträden och föreningsmöten. Annexet stod färdigt i juni 1965.

En omfattande ombyggnation och upprustning av Lidköpings Folkets Hus började planeras 1975. Arbetet gjordes i etapper till en kostnad av totalt 5,9 miljoner kronor och var helt färdigt den 26 juni 1980.

Teatern var en stor del av Lidköpings Folkets Hus under 1980-talet, dels tack vare ombyggnationen, dels som ett resultat av föreningens goda samarbete med Riksteatern. Lidköpings Folkets Hus kunde erbjuda ett flertal premiärer samt många stora och kända teateruppsättningar. Under 1980-talet bildades även Lidköpings Teaterförening, som har haft ett tätt samarbete med Folkets Hus-föreningen sedan dess.

I slutet av maj 1990 såldes annexet och pengarna investerades i två nya biografsalonger, Röda Kvarn 1 med 126 platser och Röda Kvarn 2 med 71 platser. AB Bostäder i Lidköping byggde lokalerna och hyrde därefter ut dem till Lidköpings Folkets Hus. Röda Kvarn invigdes veckan efter midsommar 1992.

Bio Kontrasts årliga filmfestival förlades 1994 till Lidköping. Ett femtiotal filmer visades på Röda Kvarn och i Folkets hus. Cirka 150 personer deltog i festivalen, som pågick mellan den 10 och 14 augusti.

Agne Gustafsson tillsattes som chef för Lidköpings Folkets Hus år 1995. Samma år togs ett förslag till ombyggnad fram och man påbörjade planeringen för att flytta över Röda Kvarns verksamhet till Lidköpings Folkets Hus egna lokaler.

Året därefter presenterades ritningarna för ombyggnationen, där en mindre salong, Folkan 2, med 76 platser fanns med för att ersätta Röda Kvarn. Det visade sig senare att man var tvungen att förkorta salongen på längden för att den skulle fungera biograftekniskt, och denna ändring medförde att antalet platser minskade till 59 stycken.

Hösten 1997 hade ABF flyttat in sina aktiviteter i Lidköpings Folkets Hus. Ett drygt halvår senare, i juni 1998, togs Folkan 2 i bruk och i samband med det lades verksamheten i Röda Kvarn ner.

I augusti 2003 förlade den rikstäckande organisationen Folkets Hus och Parker sina återkommande evenemang Filmdagarna och Konstdagarna till Lidköping. Cirka 300 deltagare såg ett sextiotal filmer, och konst fanns att beskåda både i Lidköping och i Götene.

I februari 2006 installerades ny digital teknik i Lidköpings Folkets Hus, vilket gjorde det möjligt att ta emot och visa sändningar i HD-kvalitet. Först ut var VM i fotboll från Tyskland, och hösten 2007 visades den första direktsända operaföreställningen från Metropolitan Opera i New York.

Under 2010 var det dags för ytterligare en omfattande ombyggnation, denna gång på närmare sex miljoner kronor. Folkan 1 försågs med gradänger för att få en ordentlig lutning i salongen, nya fåtöljer, en ny filmduk samt ny ventilation. Dessutom utrustades båda salongerna med digitalt ljud och nya hörslingor.

I slutet av maj 2012 installerades 2K-utrustning i Folkan 1. Utrustningen möjliggjorde visning av digitala filmer och var ett måste för biografens överlevnad. Den första filmen som visades med den nya 2K-projektorn var Ridley Scotts science fiction-äventyr ”Prometheus”, som hade premiär den 1 juni.

Nästan exakt ett år senare, den 21 maj 2013, försågs 2K-projektorn i Folkan 1 med 3D-utrustning (Dolby 3D). Den första 3D-filmen som visades var den animerade familjefilmen ”Epic – skogens hemliga rike”, som hade premiär den 24 maj.